Bezpečnostní opatření při instalaci

1. Šrouby musí být utaženy,
2. Kabel a měděný nos musí být vloženy na místo a stlačeny kleštěmi.
Kruhová předizolovaná koncovka, lisovací koncovka za studena, napájecí armatury, vidlicová předizolovaná koncovka, jehlová předizolovaná koncovka, plechem předizolovaná koncovka, odrážka plně izolovaná koncovka, dlouhý střední spoj, krátký mezilehlý spoj, kruhový holý konec, vidlicový holý konec, samec a samičí předizolovaný konec, trubicová předizolovaná koncovka, trubicový holý konec, jehlový holý konec, měděná koncovka SC DTG s kukátkem, speciální koncovka C45.

Přestože je měděný nos vyroben ze stejného materiálu, víme, že měď lze rozdělit na mosaz a červenou měď.Rozdíly jsou v ceně surovin.V tomto ohledu musí zákazníci také objasnit, že červená měď je průmyslově čistá měď s bodem tání 1083 ℃, zatímco mosaz je slitina složená z mědi a zinku, která má vysokou odolnost proti opotřebení a často se používá při výrobě ventily, vodovodní potrubí Existují rozdíly ve vzhledu, obsahu mědi, hustotě, síle, vodivosti a tak dále.
Měděný nos je řada produktů často používaných v energetice.Běžně se používá pro spojování konců kabelů.Tato operace způsobí, že konce kabelů budou elektricky spojeny.Vysoká bezpečnost a pevnější.Samozřejmě, že kromě použití v kabelovém průmyslu jsou tyto produkty hluboce milovány, včetně stavebnictví, energetických zařízení, domácích spotřebičů, rozvodných skříní a dalších průmyslových odvětví.

Vzhledem k použití kovových materiálů bude jeho výkon docela dobrý.Měděný kov má dobrou izolaci, díky čemuž je bezpečnější v procesu použití a odolává okolnímu vzduchu.Proto je velmi vhodný pro připojení na terminál. Navíc měděné výrobky se snadno nemění a jsou relativně stabilní ve struktuře.Pokud jsou používány ve vnějším světě, i když teplota velmi kolísá, lze je dobře použít a nebudou ovlivněny a nelze je efektivně používat. Když produkty používáme, můžeme je efektivně používat podle vlastností a faktorů tyto různé produkty a měď samotná je široce používána.Ve srovnání s ocelí ve vlhkém prostředí ji lze také efektivně používat bez poruch.Měděný kov je velmi dobrým produktem pro výrobu koncovek.

Při používání terminálu budeme věnovat pozornost stylu vlákna na samotném terminálu.Pro pružinovou koncovku zásadně používáme koncovku bez závitu.Náraz použité koncovky na takovou pružinu nás učiní relativně bezpečnými při používání.Samotný závit na koncovce může zabránit vypadnutí, a protože dobrý výrobek vyžaduje při používání velký kontaktní tlak, když šroub utáhneme, průměr samotného šroubu je jiný, takže samotný šroub nebude ovlivněn a lze bezpečně a efektivně používat, pro samotný terminál může chránit efektivní používání produktu a bude v něm existovat určitý tlak, který neovlivní používání terminálu.Když použijeme takový výrobek, bude mít na použití koncovky vliv to, zda se jedná o typ se závitem nebo ne. Rozdíl ve třecí síle generované na kontaktním povrchu povede k rozdílu v použití produktu.

Při použití měděných nosů bychom měli nejprve provést odpovídající posouzení a výběr pro různá výrobní místa.Při použití ploch a prostorů pro tyto různé produkty musíme lépe vybrat a aplikovat různé typy měděných nosů z různých materiálů. Pouze díky použití takového produktu můžeme pracovat efektivněji v procesu použití.Měděný nos má v našem současném použití velký rozsah použití. Před použitím musíme mít určité porozumění, abychom mohli efektivně hrát svou vlastní relevantní roli při použití a mohli takové produkty používat stále efektivněji.

Prostředí pro uložení měděných svorek musí být správné.Obecně platí, že prostředí pro skladování měděných svorek nesmí mít příliš vysokou teplotu, příliš vysokou vlhkost a korozivní plyny.Při skladování v těchto prostředích se životnost vašich měděných svorek výrazně zkrátí a možnost úniku při použití měděných svorek v tomto prostředí je vyšší.Pokud měděnou koncovku uložíte nesprávným způsobem, výrazně se sníží pevnost, izolace a další vlastnosti měděné koncovky, která nebude splňovat požadavky, které potřebujete, a bude ohrožena vaše bezpečnost.

Správné prostředí pro uložení měděných svorek musí být zvoleno, když teplota nemůže přesáhnout 75 stupňů (teplotu lze upravit také klimatizací), čisté a bez prachu a korozivních plynů a vlhkost nesmí být příliš vysoká (vlhkost může být změněné okolní teplotou a koncentrace vlhkosti může být vyšší, když je teplota nízká), Správné skladování měděných svorek může účinně zlepšit životnost měděných svorek a měděné svorky jsou při jejich použití bezpečnější.Nedojde ke zkratu a úniku způsobenému prachem nebo vlhkostí, která se dostane do měděných svorek.

Model nosu čáry označuje: první písmeno představuje model a druhé písmeno představuje materiál.„-“ První číslo představuje druhou mocninu kabeláže a číslo za „-“ představuje průměr otvoru pro šroub.Například model ot10-8: O představuje model, kulatý (U je vidlice), T představuje materiál (měď), 10 představuje čtvercové vedení (pro připojení 8-10 čtvercových kabelů) a 8 představuje otvor pro šroub.

Induktor: prvek, který dokáže přeměnit elektrickou energii na energii magnetickou a uložit ji.Struktura induktoru je podobná jako u transformátoru, ale je zde pouze jedno vinutí.Induktor má určitou indukčnost, která pouze brání změně proudu.Pokud je induktor ve stavu bez proudu, pokusí se zabránit tomu, aby jím procházel proud, když je obvod zapojen;Pokud je induktor ve stavu toku proudu, bude se snažit udržet proud konstantní, když je obvod odpojen.Induktor se také nazývá tlumivka, reaktor a dynamický reaktor.

Indukčnost: indukčnost je vlastnost uzavřeného obvodu, to znamená, že když se proud procházející uzavřeným obvodem změní, zdá se, že elektromotorická síla brání změně proudu.Tato indukčnost (nazývaná vlastní indukčnost) je vlastností samotné uzavřené smyčky.Za předpokladu, že se proud jedné uzavřené smyčky změní a elektromotorická síla vznikne v další uzavřené smyčce vlivem indukce, se tato indukčnost nazývá vzájemná indukčnost.

Použití nosu drátu může zajistit dostatečnou kontaktní plochu na obou koncích spoje.Protože spojovací část mezi nosem drátu a drátem by měla být zhutněna hydraulickými kleštěmi.Spojovací část mezi špičkou vedení a zařízením musí být stlačena šrouby, aby se zajistilo, že kontaktní plocha má dostatečný počet skutečných bodů odklonění kontaktu pod omezením tlaku, aby se zajistilo, že se kontaktní plocha nebude zahřívat v důsledku malého kontaktu povrch.

„Výhody nosu závitu
1. Zapojení je pohodlné.Neexistuje žádný drátěný nos.K dispozici je pouze pájecí kabel.Je to problematické a není příliš pevné
2. Je to bezpečné.Konce nití jsou slisovány k sobě bez otřepů,
3. Konstrukce nosu drátu zajišťuje dostatečnou kontaktní plochu a nevede proudění elektřiny a nezpůsobuje nehody kvůli velkému zahřívání“


Čas odeslání: 11. září 2021